Privacyverklaring-en regelement Goudeerlijk online


VERSIE oktober 2021
Op deze pagina, lees je de privacy verklaring van Goudeerlijk. Hierin wordt toegelicht welke persoonsgegevens er worden verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en welke cookies er verzameld worden. Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.


Vragen?
Bij vragen, klachten of verzoeken kun je contact opnemen met info@goud-eerlijk.nl Ter bespoediging van de afhandeling, verzoeken wij je in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”. Alvast bedankt!


Over ons
Goudeerlijk voor kind, ouder en professional Kerkpad 2f 2681 BK Monster Bedrijfsnaam: Goudeerlijk KvK nummer: 72415193 info@goud-eerlijk.nl


Intellectuele eigendommen
Wij hebben de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website en al onze (gratis) producten en diensten. Dit houdt in dat het niet is toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, teksten, afbeeldingen en inhoud geheel/gedeeltelijk te gebruiken voor je eigen online platform, social media en andere online kanalen. De inloggegevens van een aangekochte cursus aan derden geven of is ten alle tijden niet toegestaan.


Privacybeleid
Goudeerlijk respecteert de privacy van alle bezoekers van onze website https://goud-eerlijk.nl van onze (potentiële) relaties/cliënten en of cursisten. Er wordt dan ook zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om gegaan. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met onze diensten te maken hebben. Hierbij houdt Goudeerlijk aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland stelt. Deze privacyverklaring geldt wanneer je onze website bezoekt en wanneer je een beroep doet op onze producten en diensten. Dat betekent onder andere dat persoonsgegevens rechtmatig verwerkt worden, deze gegevens goed beveiligd worden en deze alleen onder voorwaarden worden gedeeld met derden. Deze privacyverklaring ziet toe op al onze verwerkingen. Ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken. Zoals bijvoorbeeld het geval is bij het versturen van facturen.


Beveiligde verbinding
Alle gegevens die je met ons deelt via de website wordt via een beveiligde verbinding (SSL) aan ons verstuurd.


Gegevensverzameling


Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online cursus/workshop/training/webinar, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Er zullen enkel gegevens worden verwerkt, die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • Hoe je Goudeerlijk hebt kunnen vinden online

Persoonsgegevens minderjarigen
Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar oud. Tenzij ze hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Jammer genoeg, kunnen wij niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Daarom raden wij ouders van kinderen jonger dan 16 jaar actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Dit ter voorkoming van verzameling van gegevens over hun kinderen, zonder ouderlijke toestemming. Wanneer je vermoedt dat wij zonder toestemming de persoonlijke gegevens van een kind jonger dan 16 jaar hebben verzameld, neem dan contact op met info@goud-eerlijk.nl. Ter bespoediging van de afhandeling, verzoeken wij je in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens minderjarige”. Desbetreffende opgeslagen informatie zal hierdoor uit ons systeem verwijderd worden.


Hoe worden je gegevens gebruikt


Jouw gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
  • Voornaam, achternaam, e-mail adres gebruiken we voor het verzenden van commerciële mailings, nieuwsbrieven, versturen van aangevraagde gratis downloads, versturen van gratis online cursus/workshop/training/ uitnodiging en/of replay van het webinar en retargeting voor Facebook advertenties. Dit wordt enkel gedaan met de gegevens die verkregen zijn door het downloaden van gratis documenten, aanvragen van gratis workshops/trainingen/cursussen/webinars. Dit gebeurt niet met gegevens die via onze contactformulieren zijn binnengekomen. Wij gebruiken de door jou aangeleverde gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wij zullen je gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Je gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling. Wij gebruiken voor de aankoop altijd een beveiligde betaalomgeving. Jouw betalingsgegevens worden verwerkt door onze Payment Service Provider Mollie. Wij hebben hier zelf geen toegang tot. Let er op dat zowel, Mollie hun eigen gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring hanteren. De gegevens die wij hiervoor opslaan zijn:
  • Voor – en achternaam Om jouw bestelling te leveren aan de juiste persoon
  • e-mailadres Bij elke bestelling ontvang je van ons, zodra wij je bestelling ontvangen hebben, een bevestiging
  • Jouw IP-adres wordt bij het plaatsen van je bestelling opgeslagen om misbruik bij betaling te herkennen. Indien je een transactie start en deze wordt niet afgerond, worden je transactiegegevens (naam, adres, e-mail en IP) gebruikt om de problemen op te lossen. Ook om andere (technische)problemen om te lossen kan het IP-adres worden gebruikt.

Cookiess


Goudeerlijk kan gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein (tekst)bestand dat een website op de harde schijf van je computer zet, op het moment dat je een website bezoekt. De cookie laat toe dat je browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Een cookie verzamelt echter geen persoonsgegevens die gelinkt zijn aan jouw identiteit, maar onthoudt enkel jouw voorkeuren en interesses op basis van jouw surfgedrag. Cookies worden vooral geplaatst om de gebruikerservaring van deze website te verbeteren. Dit zijn de verschillende soorten cookies die worden geplaatst:
  • Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor het correct functioneren van (delen van) mijn website. Bijvoorbeeld cookies van Vimeo en YouTube zorgen dat je de video’s op mijn website kan bekijken.
  • Analytische cookies: deze cookies zijn nodig om het surfgedrag van bezoekers van deze website te monitoren. Ik maak bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics websitestatistieken.
  • Marketingcookies: deze cookies worden gebruikt om klikgedrag te monitoren die verwerkt worden door de Facebook-, Pinterest-, LinkedIn- en Google Ads -pixel en sitetracking van ActiveCampaign waardoor wij onze advertentiecampagnes op de verschillende advertentieplatformen en onze mailings beter kunnen aansluiten op gedrag en interesse van websitebezoekers en emaillijst.
Wanneer je geen cookies wilt accepteren, dan kan je dit instellen in jouw browser. Voordat er cookies geplaatst worden op jouw computer, zal er altijd eerst toestemming gevraagd en verkregen moeten worden. Daarom zie je bij het eerste bezoek aan Goudeerlijk een cookiemelding. Je kan hierbij aangeven of je akkoord gaat met het gebruik van cookies en je kunt een keuze maken tussen welke type cookies je wel/niet accepteert.

Bewaartermijn cookies
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in? De gegevens die je ons hebt verstrekt zodat wij contact met jou kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden. Verder blijven gegevens bewaard zolang je klant of relatie van ons bent.

Jouw gegevens
Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online workshop/cursus/training/webinar, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen via info@goud-eerlijk.nl. Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.


Bewaartermijn
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in? De gegevens die je ons hebt verstrekt zodat wij contact met jou kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden. Verder blijven gegevens bewaard zolang je klant of relatie van ons bent.


Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@goud-eerlijk.nl Om er zeker van te zijn dat een dergelijk door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Mochten we deze termijn niet halen, dan laten we je dat zo snel mogelijk weten. Wij hopen natuurlijk dat je tevreden bent met hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Ben je dit niet? Laat het ons dan weten. We willen je er ook graag op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.


Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.